ga

AppMarket servisi (bundan böyle “Servis” olarak anılacaktır.) kullanıcıların abone olmak suretiyle işbu taahhütnamede belirtilen koşullara uygun olarak uygulama ve içerik satın alabilecekleri ve satın aldıkları uygulama ve içeriklerle ilgili yorum yapabilecekleri bir servistir. Aboneler, Servise üye olmakla, işbu protokol metnini okuduklarını, anladıklarını ve bu protokolde yer alan kuralları gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Aboneler, Servise üye olmak için Turkcell/Hazırkart abonesi olma ön koşulunu yerine getirdiğini taahhüt ederek, Turkcell/Hazırkart aboneliğinin sona ermesiyle birlikte Servis üyeliğinin de otomatik olarak sonlanacağını peşinen kabul eder.

Aboneler, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, Serviste yer alan mevcut İçeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

Aboneler, başka herhangi bir abonenin Servisi kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.

Aboneler, Servise üye olurken belirledikleri süper şifrenin güvenliğini sağlamak zorundadırlar. Aboneler, kendilerine ait süper şifreyi başkalarıyla paylaşmamayı, şifrenin güvenliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendilerine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiğinde/şüphelendiklerinde bu durumu derhal TURKCELL’e bildireceklerini kabul ederler. TURKCELL, abonelerin süper şifrelerinin, üyelik hesaplarının, Üye adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu değildir.

Aboneler, işbu taahhütnamede yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması halinde üyeliklerinin TURKCELL tarafından derhal iptal edileceğini peşinen kabul ederler.

TURKCELL’in, Serviste yayınlanan içerikleri birebir denetlemek ve hukuka uygunluğunu onaylamak gibi bir zorunluluğu yoktur.

Eğer fikri ve sınai hak ve/veya mülkiyet sahibi iseniz bir şekilde bir başka kişinin sizin mülkünüzü kopyalamaya çalıştığını/suç oluşturan içeriklerin bulundurulduğunu fark ederseniz AppMarket'e yardim@t-market.com adresinden posta ile şikâyette bulunabilirsiniz.

TURKCELL’in işbu taahhütnamede sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği veya herhangi bir yasal, idari merciinin talebi halinde veya diğer herhangi bir sebeple her tür içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme, yayından kaldırma hakkı saklıdır.

TURKCELL, abonelerin faaliyetlerini sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal kısıtlayabilir, erteleyebilir ya da üyeliklerini sonlandırabilir.

Taahhütname kurallarında değişiklik yapmak, kuralları iptal etmek ve/veya yeni kurallar getirmek tamamen TURKCELL’in inisiyatifindedir. Herhangi bir değişiklikten sonra Servisin kullanımına devam edilmesi ve Servis kapsamında sunulan herhangi bir hizmete ilişkin olarak işlem yapılması, abonelerin söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelecektir.

TURKCELL’in Kanunlara karşı etkinliklerle ilgili olarak, dolandırıcılık ve benzeri bir şüphe üzerine, herhangi birisinin güvenliğine yönelik potansiyel ya da müsbet bir tehdit ya da tehdit şüphesi üzerine veya herhangi bir başka yasal zorunluluk nedeniyle araştırma yapmak, bunları engellemek veya bunlara karşı önlem almak üzere Abonelere ait her türlü bilgi toplamak ve bu bilgileri 3. kişiler ile paylaşma hakkı saklıdır.

TURKCELL’in, aboneler tarafından, Servis kapsamında link verilen 3. kişilerin web siteleriyle ilgili olarak İçerik, gizlilik ya da uygulama gibi konulardan dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Link vermek için gerekli izinleri almak abonelerin kendi sorumluluğunda olup, bu sebeple doğabilecek zararlardan da aboneler tek başına sorumludurlar.

Servisin kullanımı ile ilgili olan tüm riskler abonelerin sorumluluğundadır. Servisin kullanımı halinde meydana gelecek hiçbir olay nedeni ile TURKCELL abonelere tazminat ödemeyecektir.

Aboneler, işbu Taahhütname Kurallarının uygulanması ve söz konusu servis sırasında doğabilecek herhangi bir ihtilafı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacağını kabul eder.

Aboneler, işbu Taahhütname Kurallarının ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda TURKCELL ticari defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, TURKCELL’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK’un 287. maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Aboneler, işbu Abonelik Taahhütnamesini onaylamakla; yukarıda belirtilen tüm hususları okuyarak aynen kabul etmiş addolunmakla birlikte bu taahhütlere aykırı tutum ve hareketleri nedeniyle TURKCELL, diğer aboneler, 3.kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşılabilecek her türlü dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduklarını ve TURKCELL’in bu hususta herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İşlemlerim
Daha Fazla Eğlence